01 Δεκεμβρίου 2014

Γελοιογραφία του Βαγγέλη Χερουβείµ