Shedia

EN GR

Οι υποστηρικτές μας

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για την πολύτιμη προσφορά των συνεργατών μας. Οι συνεργασίες μάς επιτρέπουν να αναπτύξουμε δράσεις και προγράμματα με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και βιωσιμότητά τους. Το περιοδικό δρόμου «σχεδία» είναι μέλος στο Διεθνές Δίκτυο Εφημερίδων Δρόμου (International Network of Street Papers, www. insp.ngo). Η Εθνική Ομάδα Αστέγων είναι μέλος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων (Homeless World Cup, www.homelessworldcup.org) και του Streetfootballworld (www.streetfootballworld.org), του σημαντικού οργανισμού με έδρα το Βερολίνο που υπηρετεί το κοινωνικό ποδόσφαιρο. Η «Διογένης ΜΚΟ» είναι επίσης μέλος στο Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία. Πρόσφατα, ο οργανισμός μας έγινε μέλος της κορυφαίας διεθνούς κοινότητας Planeterra Foundation, που αναδεικνύει τον υπεύθυνο τουρισμό σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας τοπικά προγράμματα με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος στο Διεθνές Δίκτυο Κοινωνικών Περιηγήσεων (International Network of Social Tours, www.inst.ngo) που βασικό στόχο έχει τη δικτύωση αντίστοιχων κοινωνικών περιηγήσεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από ένα διεθνές δίκτυο, την ενδυνάμωση και τη δημιουργία νέων προοπτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης στους οδηγούς, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών στον κοινό αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 
          

 

Τα έργα του έτους 2023

Οργάνωση δωρεάν εργαστηρίων Shedia Art

Το “Shedia Art” έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός νέου, πιο βιώσιμου μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω της ενδυνάμωσης των αστέγων ώστε να επαναχρησιμοποιούν/ανακυκλώνουν τα αχρησιμοποίητα τεύχη του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» και να τα μετατρέπουν σε χρήσιμα αντικείμενα (κοσμήματα, φωτιστικά κ.λπ.), τα οποία στη συνέχεια διατίθενται προς πώληση. Μέσω του “Shedia Art”, άτομα που έχουν βιώσει την έλλειψη στέγης, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και που ήταν ή εξακολουθούν να είναι πωλητές του ελληνικού  περιοδικού  δρόμου  «Σχεδία»  εκπαιδεύονται  ώστε  να  γίνουν τεχνίτες/κατασκευαστές που μεταμορφώνουν τα "σκουπίδια" από χαρτί σε υψηλής ποιότητας χρήσιμα προϊόντα που έχουν υψηλή αισθητική, όπως μολύβια, καλάθια, κοσμήματα και φωτιστικά και άλλα οικιακά αξεσουάρ

Η δράση αφορά στην παροχή υποστήριξης για τη διοργάνωση 12 δωρεάν εργαστηρίων ανακύκλωσης, καθένα από τα οποία θα εκπαιδεύσει περίπου 15 άτομα - συμπεριλαμβανομένων ενδιαφερόμενων πολιτών όλων των ηλικιών και δικαιούχων που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό - σε τεχνικές ανακύκλωσης. Οι άμεσα ωφελούμενοι του έργου θα εκπαιδευτούν και θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να βρουν μια νέα θέση εργασίας.

Δράση που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με την υποστήριξη του EU staff Fund for a Fair and Sustainable Future (Ταμείο προσωπικού της ΕΕ για ένα δίκαιο και βιώσιμο μέλλον), υπό τη διαχείριση του King Baudouin Foundation.

     

 

«Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση»

Tο έργο συνεχίζεται μέχρι και τον Απρίλιο του 2024 με πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις.

 

Τα έργα του έτους 2022

Το έργο «Ενδυνάμωση της Σχεδίας» αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον τριετή στρατηγικό σχεδιασμό της Σχεδίας, ο οποίος έχει δύο στόχους: (1) τη μέτρηση, διεύρυνση και βελτιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου της Σχεδίας για μια πιο ολιστική και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των συνανθρώπων μας (Προγραμματικός Στόχος) και (2) τη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας της οργάνωσης και της βιωσιμότητάς της, κυρίως μέσω της στελέχωσης τμημάτων με καταρτισμένο, έμπειρο προσωπικό (Οργανωτικός Στόχος).Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης την Διογένης ΜΚΟ.
 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
 
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
 
Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.orghttp://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.
 
Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
 
Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με 13 τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.
 
Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων - Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr
 
Σχετικά με το SolidarityNow:
 
Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
 
Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.
 
Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org
 
Τα έργα του έτους 2021
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί για ένα έτος μια θέση απασχόλησης για το νέο μέλος της ομάδας της «σχεδίας», τη Βιβιαλένα Μαρτίνη, που υποστηρίζει στη διάδοση των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του οργανισμού μέσα από τα ψηφιακά μέσα, ώστε να συμβάλει στη μεγιστοποίηση του θετικού κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου.
Το έργο «Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση» είναι ένα καινοτόμο έργο για την κοινωνική ενεργοποίηση συμπολιτών μας, από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης την Διογένης ΜΚΟ και εταίρο τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων commonspace.
Το EXPAND είναι ένα ERASMUS+ έργο που αναπτύσσει έναν επιταχυντή ιδεών για την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως της έλλειψης στέγης, μέσω της επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε σπουδαστές και μελλοντικούς επιχειρηματίες, ώστε στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και δραστηριότητα να εντάξουν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών

Η κοινωνία υποστηρίζει, συμμετέχοντας ενεργά, το περιοδικό και τους ανθρώπους του, αλλά και όλα τα προγράμματά μας, με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον. Οι υποστηρικτές των προγραμμάτων μας συμβάλλουν σημαντικά στο έργο και την υποστήριξη των συνανθρώπων μας εκείνων που δοκιμάζονται πιο σκληρά τις ημέρες μας.
 
Χιλιάδες είναι εκείνοι οι ιδιώτες και εταιρείες που υποστηρίζουν καθημερινά το έργο της «σχεδίας» και των ανθρώπων της, είτε με την αγορά του περιοδικού, είτε με την υποστήριξη του προγράμματος «Συνδρομή Αλληλεγγύης», είτε με άλλου τύπου συνεισφορές (χρηματικές ή άλλες υλικές δωρεές, εθελοντισμός, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων του περιοδικού δρόμου «σχεδία».
«Προστατευόμενο» σημείο πώλησης
Δεκάδες εταιρείες και οργανισμοί συμμετέχουν ως «προστατευόμενο» πόστο, παρέχοντας υποστήριξη στους ανθρώπους/πωλητές της «σχεδίας», δημιουργώντας ασφαλές σημείο πώλησης στο χώρο των γραφείων/κτιρίου τους ή σε κάποια εκδήλωσή τους.
 
Συγκεκριμένα: 24Media, Actionaid, Asset Ogilvy, Βιβλιοπωλείο «Εστία», Cedefop, Cine Doc, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, ΕΟΤ, ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ΕΥΑΘ, Εφημερίδα Συντακτών, Interamerican, Κ.Θ.Β.Ε. (βασιλικό Θέατρο, Μονή Λαζαριστών, Ε.Μ.Σ. Θέατρο Δάσους, Θέατρο Γης, Θέατρο Κήπου), Leroy Merlin, McCANN, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Αθήνας, Meet Market, Militos Consulting, Μουσείο Μπενάκη, Nestle, Novartis, Odeon Cinemas, Olympia Group, Παζάρι χωρίς Μεσάζοντες, P&G, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Ster Cinemas, Stray.gr, Σιχ Τζουδοπαρεούλα, Σφηνάκια Γνώσης, Teleperformance (σε Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ταύρο), Φεστιβάλ Σπούτνικ, Χωρίς Μεσάζοντες (σε Άλιμο, Ηλιούπολη, Χαλάνδρι), Higgs.