Shedia

EN GR

10/07/2019 Το περιοδικό

Σχεδία αρτ: Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης / up cycling

Το έργο «Σχεδία αρτ: Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης / up cycling» αφορά στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός πιλοτικού Περιβαλλοντικού Κέντρου στο κέντρο της Αθήνας. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης / up cycling παλαιότερων, αδιάθετων τευχών του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» και μετατροπής τους σε νέα προϊόντα που διατίθενται. 
 
Το έργο βασίζεται σε πέντε άξονες/τομείς δράσης.
1) Επαναχρησιμοποίηση («upcycling») των αδιάθετων (απούλητων) τευχών του περιοδικού δρόμου «σχεδία» και μεταμόρφωσή τους σε νέα προϊόντα. Η διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης προσθέτει αξία με τη μετατροπή του φαινομενικά μόνο «άχρηστου» χαρτιού σε προϊόντα υψηλής αισθητικής και ποιότητας.
2) Παρουσίαση, προώθηση και πώληση όλων των χάρτινων κατασκευών σε μια γκαλερί/ κοινωνική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας (αρχικά), καθώς και μέσα από μία ηλεκτρονική online πλατφόρμα (e-shop). Παράλληλα, λειτουργεί ένα δίκτυο χονδρικής πώλησης (wholesale) για τη διάθεση των προϊόντων μέσα από επιλεγμένα καταστήματα (αλλά και υπηρεσίες, εταιρείες κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα δημιουργίας νέων προϊόντων κατά παραγγελία. Παρουσίαση, προώθηση και πώληση όλων των χάρτινων κατασκευών σε μια γκαλερί/ κοινωνική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας (αρχικά), καθώς και μέσα από μία ηλεκτρονική online πλατφόρμα (e-shop). Παράλληλα, θα οργανωθεί ένα δίκτυο χονδρικής πώλησης (wholesale) για τη διάθεση των προϊόντων μέσα από επιλεγμένα καταστήματα (αλλά και υπηρεσίες, εταιρείες κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα, δημιουργίας προϊόντων κατά παραγγελία (για φορείς, εταιρείες, αλλά και ιδιώτες).
3) Στον ίδιο χώρο, όπου βρίσκεται η γκαλερί (showroom) και οι εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, λειτουργεί και ένα καφέ-εστιατόριο, όπου θα κυριαρχεί η φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης κατανάλωσης. Έτσι, όλες οι δραστηριότητες συνδυάζονται με την παροχή βασικών υπηρεσιών εστίασης (καφές, τσάι κ.λπ.).
4) Συνεργασία με φορείς και ιδιώτες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και βέλτιστων πρακτικών για το upcycling και τα εργαστήρια επισκευών, δημιουργώντας έτσι ένα δυναμικό νέο δίκτυο, μέσα από το οποίο θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η επιμόρφωση. 
5) Επισκευές συσκευών για την επαναχρησιμοποίηση, αντί για την ανακύκλωση ή διάλυσή τους, δίνοντας σε αυτές τις συσκευές μία νέα προστιθέμενη αξία. Οργάνωση εργαστηρίων ανοιχτών προς το κοινό, επισκέψεις σε σχολεία κ.λπ. 
Στο Κέντρο, που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Νικίου 2, εκπαιδεύονται και απασχολούνται συμπολίτες μας από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Στη συνέχεια οι ίδιοι οι ωφελούμενοι λειτουργούν ως εκπαιδευτές και community leaders και με τη σειρά τους εκπαιδεύουν το ευρύ κοινό σε θέματα επαναχρησιμοποίησης /up cycling. Πρόκειται λοιπόν, για ένα έργο με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό σκοπό. 
Το όραμα είναι ο πολυχώρος «σχεδία αρτ» να αποτελέσει σημείο συνάντησης και κόμβο εφαρμοσμένης κοινωνικής καινοτομίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δράσης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Εντός του συγκεκριμένου Περιβαλλοντικού Κέντρου φιλοξενούνται ήδη, και θα φιλοξενούνται στο μέλλον ακόμα περισσότερες, δράσεις, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια. Μεταξύ αυτών οι κυριότερες είναι:
1) Η σύσταση, η λειτουργία και ο συντονισμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων, όπου θα εκπαιδεύονται άνθρωποι που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.) στην επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) και μετατροπή αδιάθετων περιοδικών και εντύπων (για παράδειγμα των αδιάθετων τευχών του περιοδικού «σχεδία»), καθώς και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, σε  χρηστικά προϊόντα/αγαθά, τα οποία, στη  συνέχεια, θα  διατίθενται προς λιανική ή/και χονδρική πώληση.
2) Η σύσταση, η διοργάνωση, η λειτουργία  και  ο συντονισμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, όπου θα εκπαιδεύονται άνθρωποι (μαθητές σχολείων και   όποιος ενδιαφέρεται) στην επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) και μετατροπή αδιάθετων περιοδικών και εντύπων (για παράδειγμα των αδιάθετων τευχών του περιοδικού «σχεδία»), καθώς και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, σε  χρηστικά προϊόντα/αγαθά, ενισχύοντας   έτσι την περιβαλλοντική  συνείδηση   και   αναδεικνύοντας περιβαλλοντικές λύσεις. 
3) Η ίδρυση, η λειτουργία και ο συντονισμός χώρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως   εκπαιδευτήρια (φιλοξενώντας εργαστήρια εκμάθησης επαναχρησιμοποίησης (recycling και upcycling) χαρτιού και άλλων ανακυκλώσιμων αγαθών, προκειμένου να προληφθεί η απόρριψή  τους στα σκουπίδια και να εκπαιδευτεί ο μέσος πολίτης σε ζητήματα που αφορούν τη  χρηστή διαχείριση των αγαθών που σε άλλες περιπτώσεις θα χαρακτηρίζονταν «απόβλητα», συνεισφέροντας στην εδραίωση της περιβαλλοντικής   συνείδησης προς την κατεύθυνση της μείωσης των αποβλήτων. Οι χώροι θα   λειτουργούν, επίσης, ως σημεία κατασκευής και πώλησης των προϊόντων αυτών, ως   εκθεσιακοί χώροι, αλλά  και ως  χώροι εστίασης (καφέ κ.λπ.), δημιουργώντας νέες   προοπτικές και ευκαιρίες εκπαίδευσης  και απασχόλησης σε ανθρώπους που βιώνουν τη φτώχεια  και τον κοινωνικό αποκλεισμό (άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.).
4) Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στήριξης για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε ακραίες μορφές (άστεγοι κ.λπ.).
 
Τελικά το έργο «Σχεδία αρτ» είναι ένα έργο όπου, κινούμενο όσο πιο κοντά γίνεται στην κορυφή της πυραμίδας ιεράρχησης για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, συναντιούνται η αγάπη, η αλληλεγγύη, η εκπαίδευση, η συμμετοχή, η κοινωνική (επαν)ένταξη, η δημιουργία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
 
Το έργο «Σχεδία αρτ: Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης / up cycling» εντάσσεται στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
 

comments powered byDisqus

Αρχειο

Κατηγοριες