01 Οκτωβρίου 2014

Γελοιογραφία του Δημήτρη Κορδαλή