01 Οκτωβρίου 2014

Γελοιογραφία του Βαγγέλη Χερουβείμ