Η «σχεδία» της αδιάκοπης ύπαρξης

Εκπαιδευόμαστε στην ενσυναίσθηση σε τέσσερις τροχούς, με την ανάσα μας νικάμε το χρόνο, στρώνουμε το λιόπανο στα χωράφια της Μεσσηνίας...

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιουνίου 2018Αριθμός τεύχους: 61