Jan. 22, 2017 Το περιοδικό

Το ταξίδι των επιπτώσεων

Μια έρευνα αποτυπώνει με ακρίβεια τoν κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που έχει η κυκλοφορία της «σχεδίας» και εξηγεί πώς τα περιοδικά δρόμου είναι κομμάτι της λύσης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. 
 
Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα μας απασχολούσε και εξακολουθεί να μας απασχολεί πόσο αποτελεσματικοί μπορεί να είμαστε (ή να μην είμαστε) ως ενεργοί πολίτες, οι οποίοι (και) μέσα από τη «σχεδία» πλέον προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας εκείνους που δοκιμάζονται σκληρά από την κοινωνική και οικονομική κρίση. Αναζητούσαμε έναν τρόπο να «μετρηθούμε», όχι για τους αριθμούς αλλά από μια αγωνία να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί πολίτες, να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις, να ακούσουμε συμβουλές πιο ψύχραιμες από ανθρώπους αποστασιοποιημένους από τη συναισθηματική θύελλα που βιώνουμε καθημερινά, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλαμε να ακούσουμε και να καταγράψουμε πιο συγκροτημένα τη γνώμη  και τα συναισθήματα των πωλητών, των αναγνωστών, των υποστηρικτών, αλλά ακόμη και εκείνων που δεν είναι κοντά στη «σχεδία», για οποιονδήποτε λόγο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, για την υλοποίηση μιας έρευνας που όχι μόνο θα έδινε απαντήσεις, αλλά θα έθετε και νέες ερωτήσεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους κοινούς μας αγώνες, αναζητήσαμε τους απαραίτητους πόρους, οι οποίοι, τελικά, βρέθηκαν υπό τη μορφή μιας δωρεάς από το «Open Society». Η δωρεά αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα, στις αρχές του 2016, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τη διεθνούς φήμης εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών «Deloitte», η οποία ανέλαβε το έργο. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα παραδόθηκε στα γραφεία μας η τελική έκθεση με τίτλο «Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις από την Κυκλοφορία του Περιοδικού Δρόμου “σχεδία”», η οποία -μεταξύ πολλών άλλων- περιλαμβάνει μία «έρευνα πεδίου» αναγνωστικού κοινού και αναγνωσιμότητας της «σχεδίας», όπως και μία έρευνα μεταξύ των πωλητών της «σχεδίας».  
 
Ξεκινάμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της «Deloitte» με την έρευνα που αφορά τους πωλητές, αλλά και τον αντίκτυπο που έχει η κυκλοφορία του περιοδικού στην οικονομία και στην κοινωνία. Η έρευνα των πωλητών δεν μας βοηθά μόνο να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους, αλλά αναδεικνύουν σε όλο τους το μεγαλείο την ανθρωπιά, τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη και τα αποτελέσματα που μπορεί και έχει αυτή η σχέση αγάπης μεταξύ αγνώστων, μεταξύ του ανώνυμου πωλητή και του ανώνυμου αναγνώστη-υποστηρικτή. Είναι μια απόδειξη πως η αλληλεγγύη μεταξύ των απλών ανθρώπων είναι στα αλήθεια το μεγάλο μας όπλο. Με αυτά ως πυξίδα και εμείς πορευόμαστε.
 
 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
 
Συνολικά, από το Μάρτιο του 2013, όταν η «σχεδία» έκανε το παρθενικό της ταξίδι στους δρόμους της πόλης, ώς τις 31 Δεκεμβρίου του 2015, το χαρακτηριστικό κόκκινο γιλέκο φόρεσαν, έστω και για μία μέρα, 346 άνθρωποι (231 στην Αθήνα και 115 στη Θεσσαλονίκη). Στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για άνδρες (το 79,6%), ενώ όσον αφορά το ηλικιακό τους προφίλ, το 3,7% είναι μεταξύ 25-34 χρόνων, το 14,8% μεταξύ 35-44 χρόνων, το 33,3% μεταξύ 45-54 χρόνων, το 33,3% μεταξύ 55-64 χρόνων, ενώ το 11,1% είναι άνω των 65 χρόνων. Να σημειωθεί ότι το 3,7% δεν απάντησε. (Γράφημα 1)
 
Το μέσο διάστημα παραμονής στο δίκτυο των πωλητών είναι 5,6 μήνες, με τους μεγαλύτερους ηλικιακά να μένουν περισσότερο στη «σχεδία», αφού οι προοπτικές να βρουν μια σταθερή εργασία και να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους είναι σαφώς πιο περιορισμένες.
«Πράγματι, αναλύοντας τη μέση περίοδο παραμονής των πωλητών ανά ηλικία, οι ηλικιακές ομάδες που βρίσκονται σε συγκριτικά δυσμενέστερη θέση ως προς την εύρεση νέας εργασίας λόγω της ηλικίας είναι αυτές με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και το χαμηλότερο ποσοστό αποχωρήσεων», σημειώνουν οι συγγραφείς της έκθεσης-έρευνας της «Deloitte» στη σχετική ενότητα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής στο δίκτυο των πωλητών της «σχεδίας» για τα άτομα άνω των 65 χρόνων είναι 19 μήνες, για εκείνους κάτω των 25 χρόνων είναι μόλις 4,2 μήνες.
Σε σχέση με τις συνθήκες στέγασης, το 1,9% των ανθρώπων της «σχεδίας» δηλώνει ότι διαμένει σε ανεπαρκές/ακατάλληλο κατάλυμα (όπως σε προσωρινό ή πρόχειρο κατάλυμα με μεγάλο αριθμό ατόμων στον ίδιο χώρο), το 27,8% διαμένει σε κατάλυμα υπό την απειλή της έξωσης (ενοικιαζόμενη κατοικία ή με εντολή κατάσχεσης ιδιόκτητη κατοικία), το 18,5% διαμένει προσωρινά φιλοξενούμενο σε συγγενείς ή φίλους, έχοντας απωλέσει την εστία του, ενώ το 7,4% διαμένει σε προσωρινούς ξενώνες (αστέγων, προσφύγων, γυναικών κ.ά). Στην ίδια ερώτηση, το 40,7% απάντησε «άλλο», ενώ δεν θέλησε να απαντήσει το 3,7%. (Γράφημα 2) 
 
Να σημειωθεί ότι οι αριθμοί των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες αστεγίας/επισφαλούς κατοικίας έχουν μειωθεί σημαντικά ακριβώς εξαιτίας της ενασχόλησής τους με τη «σχεδία» και την υποστήριξη των αναγνωστών, της κοινωνίας ολόκληρης, αφού από την έναρξη της κυκλοφορίας του περιοδικού ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2015 τριάντα τέσσερις πωλητές μπήκαν σε δικό τους σπίτι, στηριζόμενοι αποκλειστικά στο εισόδημα από τις πωλήσεις του περιοδικού. Πριν από αυτό, έμεναν είτε στο δρόμο, είτε σε ξενώνες φιλοξενίας αστέγων, είτε φιλοξενούνταν από φίλους/συγγενείς. Επίσης, σημαντικός είναι και ο αριθμός των συμπολιτών μας που απέφυγαν την έξωση εξαιτίας του εισοδήματος που εξασφαλίζουν από τη διάθεση της «σχεδίας». Άνθρωποι, δηλαδή, με πολύμηνες οφειλές ενοικίων, οι οποίοι ζούσαν (ή εξακολουθούν να ζουν) υπό την απειλή της έξωσης κατάφεραν με αυτό το μικρό εισόδημα να καλύψουν μέρος της οφειλής τους, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τον ιδιοκτήτη και διασφαλίζοντας την παραμονή τους στο σπίτι.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ερώτηση «Πόσο έχει συμβάλει η “σχεδία” στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Απόκτηση βασικού εισοδήματος για κάλυψη αναγκών στέγασης», το 64,8% απάντησε είτε «πολύ» (20,4%) είτε «αρκετά» (44,4%). Το 9,3% απάντησε «ελάχιστα», και ένα 20,4% «καθόλου». Δεν απάντησε το 5,6%. (Γράφημα 3)
 
 
 
 
Ενώ στην ερώτηση «Πόσο έχει συμβάλει η “σχεδία” στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Κάλυψη οφειλών ενοικίου», το 38,9% απάντησε «πολύ» ή «αρκετά», το 13% «ελάχιστα» και το 33,3% «καθόλου» ενώ το 14,8% δεν απάντησε. (Γράφημα 4) 
Το «ελάχιστα» θεωρούμε ότι δεν είναι ασήμαντο. Έστω αυτό το «λίγο», είναι κάτι. Για αυτό το «λίγο», άλλωστε, αγωνιζόμαστε, σε κάθε περίπτωση.
Για τη μεγάλη πλειψοφία των ανθρώπων που πλαισιώνουν το δίκτυο της «σχεδίας», η ενασχόλησή τους με το περιοδικό είναι κάτι το περιστασιακό. Άλλωστε, αυτό είναι και το φυσιολογικό. Το έχουμε ξαναγράψει πολλές φορές, η «σχεδία», όπως και όλα τα περιοδικά δρόμου του πλανήτη, δεν γεννήθηκε για να δημιουργήσει ένα νέο επάγγελμα, μια στρατιά πωλητών περιοδικών δρόμου. Γεννήθηκε για να υποστηρίξει ανθρώπους που δοκιμάζονται σκληρά να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους, μέχρι να καταφέρουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Να βρουν μια δουλειά, ένα σπίτι, να ξαναμπούν στο δρόμο τους.
Από το ξεκίνημα ώς σήμερα, είναι πάνω από 70 εκείνοι που μας αποχαιρέτησαν επειδή επανεντάχθηκαν στην αγορά εργασίας. Κάθε τέτοιος αποχαιρετισμός για μας είναι μια μικρή γιορτή. Η αγωνία να βρουν μια δουλειά που θα τους επιτρέψει να ξανασταθούν για τα καλά στα πόδια τους φαίνεται και στις απαντήσεις τους. 
 
Στην ερώτηση «Πώς αντιλαμβάνεστε τη σχέση σας ως πωλητής της “σχεδίας”, το 61,1% τη θεωρεί λύση ανάγκης μέχρι να βρει δουλειά (44,4%) ή να πάρει σύνταξη (5,6%) ή άλλο, ενώ το 14,9% την εκλαμβάνει ως περιστασιακή/προσωρινή απασχόληση. Το 24,1% εκλαμβάνει τη σχέση του με τη «σχεδία» ως σταθερή απασχόληση. Πρόκειται κυρίως για τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 χρόνων. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς από τους ερωτηθέντες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34 χρόνων δεν αντιλαμβάνεται τη σχέση του με το περιοδικό ως μόνιμη απασχόληση, καθώς όλοι (το 100% των ερωτηθέντων), όπως προκύπτει από την έρευνα, είναι σε ενεργή αναζήτηση εργασίας. (Γράφημα 5)
Συνολικά, το 70,4% είναι σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, με τα ποσοστά να μειώνονται όσο αυξάνεται η ηλικία. Από τους ανθρώπους άνω των 65 χρόνων που ενεργοποιούνται στη «σχεδία» κανείς δεν δήλωσε ότι είναι σε αναζήτηση εργασίας. (Γράφημα 6)
 
Στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος είστε σε σχέση με: Εισόδημα από τις πωλήσεις της “σχεδίας”», το 9,3% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 64,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,1% ελάχιστα ικανοποιημένο, ενώ δεν απάντησε το 1,9%. (Γράφημα 7)
 
Στην ερώτηση «Πόσο έχει συμβάλει η “σχεδία” στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Απόκτηση βασικού εισοδήματος για κάλυψη άλλων αναγκών», το 68,5% απάντησε «πολύ» (22,2%) ή «αρκετά» (46,3%). Το 18,5% απάντησε «ελάχιστα», το 5,6% «καθόλου», ενώ δεν απάντησε το 7,4% των ερωτηθέντων.
 
Στην ερώτηση «Πόσο έχει συμβάλει η “σχεδία” στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Κάλυψη άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών (π.χ. λογαριασμοί, χρέη)», το 38,9% απάντησε «πολύ» (14,8%) ή «αρκετά» (24,1%), το 22,2% «ελάχιστα», ενώ μόλις 1 στους 5 (20,4%) απάντησε «καθόλου» στη συγκεκριμένη ερώτηση. Το 18,5% δεν απάντησε. (Γράφημα 8)
 
 
 
ΑΓΑΠΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
 
Όμως, «σχεδία» δεν είναι μόνο η ευκαιρία εξασφάλισης ενός εισοδήματος για την κάλυψη κάποιων πολύ βασικών αναγκών, αλλά είναι και η επαφή και η σχέση με τον κόσμο, ένα βήμα προς την κοινωνική (επαν)ένταξη, η ανάκτηση της χαμένης πίστης στον εαυτό και στην κοινωνία ολόκληρη, η αποκατάσταση της λαβωμένης αξιοπρέπειας.
 
Το 74,8% των ερωτηθέντων απάντησε «πολύ» (38,9%) ή «αρκετά» (25,9%) στην ερώτηση «Πόσο έχει συμβάλει η “σχεδία” στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Κοινωνικοποίηση / ένταξη στην κοινωνία». Στην ίδια ερώτηση, το 7,4% απάντησε «ελάχιστα», το 11,1% «καθόλου», ενώ το 16,7% δεν απάντησε. (Γράφημα 9)
 
Το 75,9% δήλωσε ότι η συμμετοχή του στη «σχεδία» ενίσχυσε την ψυχολογία του, του έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση, τον έκανε να σκέφτεται πιο θετικά για το μέλλον και να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις δυσκολίες. Στη συγκεκριμένη ερώτηση («Πόσο έχει συμβάλει η «σχεδία» στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Καλύτερη ψυχολογία / περισσότερη αυτοπεποίθηση / (πιο) θετική»), το 46,3% απάντησε «πολύ», το 29,6% «αρκετά», το 11,1% «ελάχιστα», το 7,4% «καθόλου», ενώ δεν απάντησε το 5,6%. (Γράφημα 10)
Η στάση και τα συναισθήματα των ανθρώπων που φορούν το κόκκινο γιλέκο απέναντι σε αυτούς που τους υποστηρίζουν και στην κοινωνία, γενικότερα, δείχνουν σεβασμό και σεμνή ευγνωμοσύνη.
 
Στην ερώτηση «Πόσο έχει συμβάλει η “σχεδία” στη βελτίωση στους παρακάτω τομείς της ζωής σας: Απόκτηση περισσότερης κατανόησης και αγάπης για τους ανθρώπους», το 87,1% απάντησε «πολύ» (55,6%) ή «αρκετά» (31,5%), με ένα 5,6% να μοιράζεται μεταξύ του «ελάχιστα» και του «καθόλου» και το άλλο 7,4% να μην απαντάει. (Γράφημα 11)
 
Το αίσθημα της σεμνής ευγνωμοσύνης που τρέφει ο πωλητής προς τον αναγνώστη και υποστηρικτή αναδεικνύεται και μέσα από τη στάση/απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος είστε σε σχέση με: Αντιμετώπιση του κοινού»: Το 90,7% απάντησε «πολύ» (46,3%) ή «αρκετά» - 
σε ποσοστό 44,4%. (Γράφημα 12). 
Το ζεστό χαμόγελο των πωλητών προφανώς είναι η πιο άμεση και αγνή έκφραση αυτής της ευγνωμοσύνης.
 
 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
«Εκτός από την κοινωνική και οικονομική συνεισφορά στους πωλητές, η “σχεδία” έχει αντίκτυπο και στην ευρύτερη εγχώρια οικονομία. Σύμφωνα με την παραδοχή ότι οι περισσότερες από τις δαπάνες δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί εάν το περιοδικό και γενικότερα η πρωτοβουλία δεν υπήρχε, υπάρχουν άμεσες και πολλαπλασιαστικές οικονομικές επιπτώσεις για το εγχώριο οικονομικό οικοσύστημα», αναφέρεται στο κεφάλαιο της έκθεσης με τον τίτλο «Αντίκτυπος». 
Σύμφωνα με την «Deloitte», αφού συνυπολογιστούν όλες αυτές οι παράμετροι, προκύπτει ότι «η λειτουργία της “Διογένης” είναι εφαλτήριος δύναμη για τη δημιουργία παραγόμενου προϊόντος αξίας 5,3 φορές μεγαλύτερης σε σχέση με τα χρήματα που διαθέτει για τη λειτουργία της. Με άλλα λόγια, για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται από τη “Διογένης”, δημιουργείται αξία για την ελληνική οικονομία 5,3 ευρώ. (Γράφημα 13)
 
«Επιπρόσθετα, η λειτουργία της “Διογένης” συντηρεί την απασχόληση 199 ανθρώπων, είτε λόγω άμεσης απασχόλησης στην ίδια την οργάνωση είτε λόγω των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων που έχει η λειτουργία της σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Επιπλέον, δημιουργούνται έσοδα για το δημόσιο συνολικής αξίας 369 χιλ. ευρώ, 197 χιλ. ευρώ εκ των οποίων προέρχονται απευθείας από τη λειτουργία της οργάνωσης, ενώ τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων.
Συγκεκριμένα, ως προς τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις, βασικότερος μοχλός ενίσχυσής τους είναι η ικανότητα της οργάνωσης να δημιουργεί τις συνθήκες για την απασχόληση σημαντικού αριθμού πωλητών σε σχέση με τους άμεσα εργαζόμενούς της. Ενώ στην οργάνωση εργάζονται 7 άτομα, η λειτουργία της δημιουργεί τις συνθήκες για την απασχόληση 178 πωλητών. Μάλιστα, με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι πωλητές αποκτούν διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα (394 χιλ. ευρώ) το οποίο είναι μεγαλύτερο από τα έξοδα της οργάνωσης που διοχετεύονται στην οικονομία (τα έξοδα σε προμηθευτές μαζί με το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων της οργάνωσης αγγίζουν τα 205 χιλ. ευρώ). Μέσω των πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στην οικονομία, το διαθέσιμο εισόδημα των πωλητών οδηγεί σε παραγόμενο προϊόν 692 χιλ. ευρώ, ενώ τα έξοδα σε προμηθευτές και το εισόδημα των εργαζομένων της οργάνωσης οδηγούν σε παραγόμενο προϊόν αξίας 396 χιλ. ευρώ. 
 
• Ποσοστό 63,6% του παραγόμενου προϊόντος από πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις οφείλεται στην κατανάλωση των πωλητών της “σχεδίας”.
• Ακολουθούν οι δαπάνες της οργάνωσης προς τους προμηθευτές της (23,4% του παραγόμενου προϊόντος από πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις).
• Στη συνέχεια, η κατανάλωση των εργαζομένων της οργάνωσης (12,9% του παραγόμενου προϊόντος από πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις)».
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 
Εισαγωγή
 
Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα έκθεση για την ανάλυση των επιπτώσεων στην κοινωνία και την οικονομία από τη δραστηριότητα της «Διογένης ΜΚΟ» και ειδικότερα την κυκλοφορία του περιοδικού «σχεδία» βασίζεται στην ανάπτυξη πέντε (5) κριτηρίων που εξετάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα ξεκινά με μια σειρά από στόχους εις απάντηση κάποιων συγκεκριμένων αναγκών στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι στόχοι μετατρέπονται σε ένα πρόγραμμα που δέχεται εισροές (δηλαδή χρηματοδότηση και άλλους πόρους) και μέσω των δομημένων δραστηριοτήτων προσφέρει ένα σύνολο εκροών.
Αυτές οι εκροές πρέπει να σχετίζονται με τα αρχικά επιθυμητά αποτελέσματα του προγράμματος, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σχετίζονται με την ίδια τη βιωσιμότητα του προγράμματος, καθώς η ανακούφιση των κοινωνικών προβλημάτων που στοχεύεται από το πρόγραμμα μειώνει την ανάγκη για το ίδιο το πρόγραμμα.
 
 
Οι «πυλώνες» ανάλυσης
 
Συνάφεια: Ο βαθμός στον οποίο οι στόχοι ενός προγράμματος είναι σχετικοί με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Οργανισμού που το εφαρμόζει αλλά και τις ανάγκες της ομάδας-στόχου.
Αποτελεσματικότητα: Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ενός προγράμματος, αλλά και ο ρόλος που το ίδιο το πρόγραμμα είναι υπεύθυνο για τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν.
Αποδοτικότητα: Η σχέση μεταξύ των πόρων που χρησιμοποιούνται και των εκροών του προγράμματος, αλλά και το κατά πόσον τα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Αντίκτυπος: Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ομάδα-στόχο που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από το πρόγραμμα, αλλά και το κοινωνικο–οικονομικό αποτύπωμα του ίδιου του προγράμματος.
Βιωσιμότητα: Ένα μέτρο της δύναμης μόχλευσης ενός προγράμματος για τη διατήρηση μιας κουλτούρας που θα ενισχύει την κοινωνική πρόνοια για την αντιμετώπιση παρόμοιων αναγκών.
 
 
Η διαδικασία ανάλυσης
 
Η ανάλυση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τόσο μέσα από την ανάλυση πρωτογενών όσο και δευτερογενών στοιχείων.Για την πρωτογενή ανάλυση πραγματοποιήθηκαν έρευνες πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων. Για τη δευτερογενή ανάλυση, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ζητήθηκαν και συλλέχθηκαν από την «Διογένης ΜΚΟ».
 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν και επιτόπιες επισκέψεις στην έδρα του οργανισμού στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται και η διανομή του περιοδικού, καθώς και συναντήσεις με τα στελέχη της ΜΚΟ έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι επιχειρησιακές υποθέσεις που αφορούν στον οργανισμό.
 
Όσον αφορά τις έρευνες πεδίου, πραγματοποιήθηκαν οι εξής:
Έρευνα αναγνωστικού κοινού και Έρευνα αναγνωσιμότητας της «σχεδίας»: Σκοπός της έρευνας αναγνωστικού κοινού ήταν να προσεγγιστούν οι απόψεις και οι παραστάσεις των αναγνωστών και να καταγραφεί η γενική κοινωνικο-δημογραφική τους σύνθεση, η κοινωνική τους αντίληψη, οι στάσεις και συμπεριφορές τους σε κοινωνικά θέματα. Σκοπός της έρευνας αναγνωσιμότητας υπήρξε η διαμόρφωση μιας στρατηγικής μεγαλύτερης διείσδυσης του περιοδικού με σκοπό τόσο την αύξηση των πωλήσεων (υφιστάμενοι και δυνητικοί αγοραστές) όσο και την αμεσότερη επικοινωνία σε θέματα έλλειψης στέγης, κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας καταρρίπτοντας στερεότυπα και προκαταλήψεις.
 
Στο πλαίσιο αυτό συμπληρώθηκαν και συγκεντρώθηκαν 1000 ερωτηματολόγια από δείγμα κοινού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου δραστηριοποιείται το δίκτυο πωλητών της «σχεδίας». Τα ερωτηματολόγια καταρτίσθηκαν από τη Deloitte και η έρευνα πραγματοποιήθηκε από συνεργαζόμενη εταιρεία ερευνών, με βάση συμφωνημένα με τη «Διογένης ΜΚΟ» κριτήρια και διαδικασία.
 
Έρευνα σε πωλητές της «σχεδίας»: Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των ίδιων των πωλητών της «σχεδίας» αναφορικά με το πρόγραμμα και το βαθμό στον οποίο έχει συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής τους, αλλά και η οργάνωση καλύτερης εσωτερικής επικοινωνίας με τον κόσμο που απασχολείται στο πρόγραμμα. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 54 πωλητές της «σχεδίας» από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία καταρτίστηκαν από τη Deloitte και συμφωνήθηκαν με τη «Διογένης ΜΚΟ».
 
 
 
Μεθοδολογία Ανάλυσης Επιπτώσεων
 
Η διαδικασία ανάλυσης (συνέχεια)
Έρευνα Stakeholders: Πραγματοποιήθηκε σε συνεργάτες και υποστηρικτές της «σχεδίας» προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις λοιπών εμπλεκομένων (stakeholders) αναφορικά με το πρόγραμμα και τα περιθώρια για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τη χρήση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων με εκπροσώπους τεσσάρων φορέων.
Πέραν των υποστηρικτών και συνεργαζόμενων φορέων, στην έρευνα stakeholders της «σχεδίας» συμμετείχαν και εκπρόσωποι της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη «σχεδία» εθελοντικά.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τους συμμετέχοντες στην έρευνα stakeholders.
 
 
Ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων
 
Για την αποτύπωση ων κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε μοντέλο προσομοίωσης αλληλεξάρτησης οικονομικών δραστηριοτήτων και πραγματοποιήθηκε επεξεργασία στη βάση δεδομένων που αφορούν την ελληνική οικονομία.
Το μοντέλο προσομοίωσης αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο μια μεταβολή στη ζήτηση ενός αγαθού σε έναν συγκεκριμένο κλάδο επηρεάζει την παραγωγή των λοιπών τομέων της οικονομίας.
Το μοντέλο προσομοίωσης αποτελεί μία ποσοτική τεχνική των οικονομικών που ποσοτικοποιεί τρεις ξεχωριστές, αλλά συνδεόμενες μεταξύ τους κατηγορίες κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων.
 
• οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις αφορούν στο οικοσύστημα του προγράμματος,
• οι έμμεσες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους προμηθευτές των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ
• οι πολλαπλασιαστικές αποτελούν το γενικότερο περιβάλλον της οικονομίας.
 
Το σύνολο των επιπτώσεων, για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος, αποτιμήθηκε σε όρους οικονομικής δραστηριότητας, παραγόμενου προϊόντος, μισθοδοσίας, θέσεων εργασίας και εσόδων για το κράτος τόσο από τη λειτουργία του προγράμματος όσο και από τη μεριά των ίδιων των πωλητών.
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 
Στο τεύχος #46 (Μάρτιος 2017) δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος της παρουσίασης της έρευνας. Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άλλα ευρήματα από την έρευνα μεταξύ των πωλητών, αλλά και στοιχεία από την έρευνα «αναγνωστικού κοινού και αναγνωσιμότητας». 
 
Η μέθοδος συλλογής δεδομένων στην περίπτωση της «έρευνας αναγνωστικού κοινού και αναγνωσιμότητας» ήταν τηλεφωνική έρευνα (CATI) με χρήση δομημένου δείγματος. Η περίοδος της έρευνας ήταν Απρίλιος-Μάιος 2016 και η μέθοδος δειγματοληψίας «στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία». Ηταν δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ώς 64 χρόνων, επιλεγμένα αναλογικά ως προς τα κοινωνικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία κ.λπ.), τον τόπο διαμονής σε σχέση με τον τόπο διανομής του περιοδικού (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και τις κατηγορίες κοινού (αγοράζουν το περιοδικό δρόμου «σχεδία», γνωρίζουν αλλά δεν το αγοράζουν, δεν το αγοράζουν).
Σε σχέση με την «έρευνα πωλητών» έγινε επιτόπια έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016. Το δείγμα αποτελούνταν από 54 πωλητές, επιλεγμένοι τυχαία και αναλογικά ως προς τον τόπο διανομής του περιοδικού (Θεσσαλονίκη, Αθήνα).
 
Εδώ, παραθέτουμε, σε πρώτη φάση, τα γραφήματα που εξηγούνται στο σχετικό κείμενο, χωρίς -λόγω περιορισμών σε χώρο- να εμφανίζονται στις σελίδες του περιοδικού.
Όταν κλείσει ο κύκλος διανομής του τεύχους #46, θα αναρτηθεί στο σύνολό του το δεύτερο μέρος της έρευνας της Deloitte με τίτλο «Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την κυκλοφορία του περιοδικού δρόμου "σχεδία"».
 
 
 

comments powered byDisqus